Lähteitä

Seuraavissa englanninkielisissä videoissa ja dokumenteissä on useita esimerkkejä siitä, miten kolmen prinsiipin paradigmaan perustuvat lähestymistavat ovat auttaneet eri yrityksiä ja yhteisöjä.

Yrityksissä

Center for Optimal Living: Results in Organizations — yhteenveto kahdesta eri tutkimuksesta, jossa selvitettiin kolmen prinsiipin lähestymistapaan perustuvan koulutuksen vaikutuksia useiden satojen työntekijöiden yksiköissä. Tutkimustulosten mukaan yrityksissä mm.:

 • Johtajien ja työntekijöiden itsevarmuus ja hyvinvointi lisääntyi
 • Luovuus ja innovaatio lisääntyi
 • Työntekijöiden vaihtuvuus väheni
 • Tuottavuus ja myynti parani

Insight Principles: Insight and Wisdom: New Horizons for Leards — opettajani Robin Charbitin ja hänen liikekumppaninsa Charles Kieferin kooste lähes 20 eri yrityksessä tapahtuneista muutoksista, kuten esim.:

 • Nopeampi tahti — projektien läpivieminen vei joissain tapauksissa jopa 80 % vähemmän aikaa kuin ennen. Esimerkiksi isoon rakenteelliseen ongelmaan, johon oli etsitty puoli vuotta ratkaisua löytyi vastaus 15 minuutissa sen jälkeen kun ylimmän portaan johtajat lähestyivät asiaa uudesta ymmärryksestä käsin.
 • Vähentynyt resurssien tarve — yrityksissä tarvittiin vähemmän rahaa ja työtunteja samojen tehtävien hoitamiseen kuin ennen. Esimerkiksi eräässä tapauksessa perinteisesti puoli vuotta vaatinut budjettisuunnitelma pystyttiin laatimaan uuden lähestymistavan ansiosta yhden 45 minuttia kestäneen palaverin aikana.
 • Sitoutuminen, itsevarmuus ja soveltamisen helppous — jokaisessa tapauksessa uuteen lähestymistapaan sitoutuminen tapahtui sisäsyntyisesti ja sen soveltaminen käytäntöön tapahtui ilman että tarvittiin yhtä paljon tarkkailua, ohjausta, ongelmakohtien uudelleenkäsittelyä ja uusia lanseerauksia. Sen lisäksi ihmiset tyypillisesti olivat itsevarmempia niin työn alla olevan hankkeen onnistumisen kuin yrityksen menestyksen suhteen.
 • Parantunut tiimityöskentely ja ryhmän sisäinen tehokkuus — palavereissa pysyttiin asiassa ja saatiin paljon aikaa. Jos palaverit eivät näyttäneet sujuvan, ihmiset joko paransivat palaverin laatua tai keskeyttivät ne. Vaikeista asioista pystyttiin keskustelemaan helpommin, jopa isoissa ja tyypillisesti vaikeissa kokouksissa.

ThreePrinciplesMovies.com: State of Mind Training in Corporations — reilun 5 minuutin mittainen video siitä miten kolmeen prinsiipin ymmärrys on auttanut yrityksissä.

Haluatko kokea itse miten tämä uusi ymmärrys voisi auttaa sinua ja yritystäsi? Ota yhteyttä: kutri@kutri.net

Ongelmayhteisöissä

Suomesta ei onneksi löydy ainakaan vielä yhtä isoista ongelmista kärsiviä yhteisöjä kuin Yhdysvalloista. Seuraavissa minidokumenteissa kerrotaan miten kolmen prinsiipin ymmärrys on auttanut mm. poikkeuksellisen korkeiden murhatilastojen ja pahojen huumeongelmien kanssa kamppailevia yhteisöjä.

ThreePrinciplesMovies.comFrom Modello to Missisippi

Mitä transformatiivinen valmennus on?

Useimmat valmennussuuntaukset lähtevät väärästä olettamuksesta, että ulkoiset tapahtumat, olosuhteet ja muistot aiheuttavat meissä tunteita. Tästä seuraa johtopäätös, että voidaksemme paremmin meidän pitää joko muokata olosuhteita tai muistoja tai yrittää löytää tekniikoita ja strategioita selvitä esimerkiksi stressaavista, masentavista tai ahdistavista tilanteista.

Minä lähden siitä, etteivät ulkoiset tapahtumat määritä sisäistä tilaamme vaan sisäinen tilamme ratkaisee sen, miten näemme milläkin hetkellä ulkoisen maailman ja itsemme.

Mieti jotain asiaa, joka vaivaa sinua — varsinkin silloin kun olet väsynyt, nälkäinen tai PMS:n kourissa.

Miltä asia näyttäisi tai näyttää silloin kun ajattelet sitä  kun olet pirteä, syönyt ja hyvällä tuulella?

Todennäköisesti aika erilaiselta.

Väitän että henkiseen hyvinvointiin ja tasapainoon riittää, että ymmärrämme miten omalla sumealla logiikallaan vaihtuvat ajatuksemme ja tunteemme vaikuttavat ajatteluumme. Tiesitkö, että terveellä ihmisellä on joka päivä noin 50 hetkeä, jolloin ajattelun taso on laskenut ja kaikki näyttää kamalammalta?

Kun oivallamme miten kokemuksemme tässä hetkessä riippuu todellakin sisäisestä tilastamme eikä ulkoisista tekijöistä:

 • Elämä tuntuu kevyemmältä, selkeämmältä ja yksinkertaisemmalta, vaikka ulkoiset puitteet eivät muutu mitenkään.
 • Näen itseni ja muut ehjinä, hyvinä ja rakastettavina jopa ns. huonoina hetkinä.
 • Pystyn kokemaan täyttä onnea ja rakkautta olosuhteista riippumatta.
 • Saan useammin ja suurempia oivalluksia kuin ennen.
 • En ota muiden tekemisiä tai sanoja henkilökohtaisesti, mikä on vähentänyt entisestään konfliktien määrää elämässäni.
 • Pystyn puuttumaan tehokkaammin erilaisiin epäkohtiin ja löytämään niihin nopeammin parempia luovia ratkaisuja.
 • Koen enemmän elämäniloa ja innostusta kuin ennen.
 • Teen harvemmin ns. hazardiratkaisuja eli virhearviointeja ja pystyn korjaamaan mahdollisten virheiden aiheuttamat vahingot nopeasti ja tehokkaasti.
 • En haaskaa aikaa omien tai muiden ajatusten ja tunteiden analysointiin.
 • Toivun nopeammin vastoinkäymisistä, pettymyksistä ja ns. alhaisesta mielialasta.
 • En koe juuri lainkaan stressiä ja suhtaudun elämään levollisen pelottomasti.
 • En tunne tarvetta korjata tai muuttaa itseäni tai muita, minkä ansiosta voin keskittää energiani olennaisempiin asioihin kuten uuden luomiseen.

Asian tiedostaminen järjen tasolla voi auttaa, mutta tämä yksinkertainen viisaus muuttaa elämänlaatua dramaattisimmin silloin, kun oivallamme miten ilmiö näkyy omassa elämässämme.

Transformatiivinen valmennus voi auttaa tämän oivalluksen saamisessa.

Valmennustapaamisten, luentojeni ja koulutusteni teho perustuu siihen, että osoitan miten mielentilat vaikuttavat juuri sinun kokemukseesi ja miten niiden väärinymmärtäminen on tähän asti vaikeuttanut elämääsi.

Kun väärinkäsitys korjataan, toteat ettei sinulla oikeasti ole mitään henkisiä ongelmia — ainoastaan käytännön ongelmia, joihin on nyt helpompi löytää vastauksia.

Koska on tärkeää, että antamani tieto on sinulle mahdollisimman hyödyllistä, asianmukaista ja konkreettista, räätälöin kaikki valmennukset, luennot ja koulutukseni kuulijakunnan tarpeiden ja ymmärryksen mukaan.

Yksilövalmennukset

Lähden siitä, että jokaisella ihmisellä on jo sisällään kaikki mitä hän tarvitsee voidakseen hyvin ja pärjätäkseen elämässä. Jos sinusta ei tunnu siltä, se johtuu vain siitä, ettei kukaan ole vielä näyttänyt sinulle miten mielesi oikeasti toimii.

Kokemus on osoittanut että kun valmennettava on henkisesti valmis muutokseen, kolme valmennuskertaa riittää mielen ja mielentilojen toiminnan oivaltamiseen.

En usko turhaan valmentamiseen. Siksi valmennussuhteen aloittamista edeltää tutustumispuhelu, jonka aikana selvitämme yhdessä tarvitsetko ylipäätään valmentamista ja onko juuri minun tarjoamani valmennus oikea vaihtoehto sinulle.

Tämä puhelu on lahjani sinulle eikä sido kumpaakaan meistä mihinkään. Luotan niin paljon sinun sisäiseen viisauteesi, etten harrasta minkäänlaista tyrkyttämistä tai yritä muuten vakuuttaa sinua valmennuksen tarpeellisuudesta. Sinä tiedät koska olet valmis.

Ota yhteyttä niin katsotaan miten tämä uusi lähestymistapa voi auttaa sinua. Lähetä sähköpostia osoitteeseen: katri@kutri.net tai soita: 044 953 6537.