Lähteitä

Seuraavissa englanninkielisissä videoissa ja dokumenteissä on useita esimerkkejä siitä, miten kolmen prinsiipin paradigmaan perustuvat lähestymistavat ovat auttaneet eri yrityksiä ja yhteisöjä.

Yrityksissä

Center for Optimal Living: Results in Organizations — yhteenveto kahdesta eri tutkimuksesta, jossa selvitettiin kolmen prinsiipin lähestymistapaan perustuvan koulutuksen vaikutuksia useiden satojen työntekijöiden yksiköissä. Tutkimustulosten mukaan yrityksissä mm.:

  • Johtajien ja työntekijöiden itsevarmuus ja hyvinvointi lisääntyi
  • Luovuus ja innovaatio lisääntyi
  • Työntekijöiden vaihtuvuus väheni
  • Tuottavuus ja myynti parani

Insight Principles: Insight and Wisdom: New Horizons for Leards — opettajani Robin Charbitin ja hänen liikekumppaninsa Charles Kieferin kooste lähes 20 eri yrityksessä tapahtuneista muutoksista, kuten esim.:

  • Nopeampi tahti — projektien läpivieminen vei joissain tapauksissa jopa 80 % vähemmän aikaa kuin ennen. Esimerkiksi isoon rakenteelliseen ongelmaan, johon oli etsitty puoli vuotta ratkaisua löytyi vastaus 15 minuutissa sen jälkeen kun ylimmän portaan johtajat lähestyivät asiaa uudesta ymmärryksestä käsin.
  • Vähentynyt resurssien tarve — yrityksissä tarvittiin vähemmän rahaa ja työtunteja samojen tehtävien hoitamiseen kuin ennen. Esimerkiksi eräässä tapauksessa perinteisesti puoli vuotta vaatinut budjettisuunnitelma pystyttiin laatimaan uuden lähestymistavan ansiosta yhden 45 minuttia kestäneen palaverin aikana.
  • Sitoutuminen, itsevarmuus ja soveltamisen helppous — jokaisessa tapauksessa uuteen lähestymistapaan sitoutuminen tapahtui sisäsyntyisesti ja sen soveltaminen käytäntöön tapahtui ilman että tarvittiin yhtä paljon tarkkailua, ohjausta, ongelmakohtien uudelleenkäsittelyä ja uusia lanseerauksia. Sen lisäksi ihmiset tyypillisesti olivat itsevarmempia niin työn alla olevan hankkeen onnistumisen kuin yrityksen menestyksen suhteen.
  • Parantunut tiimityöskentely ja ryhmän sisäinen tehokkuus — palavereissa pysyttiin asiassa ja saatiin paljon aikaa. Jos palaverit eivät näyttäneet sujuvan, ihmiset joko paransivat palaverin laatua tai keskeyttivät ne. Vaikeista asioista pystyttiin keskustelemaan helpommin, jopa isoissa ja tyypillisesti vaikeissa kokouksissa.

ThreePrinciplesMovies.com: State of Mind Training in Corporations — reilun 5 minuutin mittainen video siitä miten kolmeen prinsiipin ymmärrys on auttanut yrityksissä.

Haluatko kokea itse miten tämä uusi ymmärrys voisi auttaa sinua ja yritystäsi? Ota yhteyttä: kutri@kutri.net

Ongelmayhteisöissä

Suomesta ei onneksi löydy ainakaan vielä yhtä isoista ongelmista kärsiviä yhteisöjä kuin Yhdysvalloista. Seuraavissa minidokumenteissa kerrotaan miten kolmen prinsiipin ymmärrys on auttanut mm. poikkeuksellisen korkeiden murhatilastojen ja pahojen huumeongelmien kanssa kamppailevia yhteisöjä.

ThreePrinciplesMovies.comFrom Modello to Missisippi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *